coolstock

{cól;štok [-a/-u] muž. r. hovor. drevený skladací meter}

coolstock je architektonické štúdio, ktoré vzniklo ako spoločný projekt troch tvorivých architektov. Je to kreatívna platforma prostredníctvom ktorej prezentujeme našu architektonickú, interiérovú a dizajnérsku tvorbu. Ateliér poskytuje komplexné architektonické a projektové služby. Tvorí koncepty riešenia priestorov ľubovoľnej veľkosti a účelu, od úvodnej konzultácie po realizačný projekt stavby:

— Urbanistické štúdie a iná územnoplánovacia dokumentácia
— Projekty dopravnej a technickej infraštruktúry
— Architektonické štúdie stavieb rôznych veľkostí, od drobných intervencií po polyfunkčné objekty
— Projektová dokumentácia stavieb všetkých stupňov, od Investičného zámeru po Realizačnú dokumentáciu
— Štúdie a Projekty interiérov všetkých typologických druhov, od rezidenčných po verejné či multifunkčné priestory
— Konzultačná a poradenská činnosť od výberu stavebnej parcely po súčinnosť pri výbere zhotoviteľa stavby
— Autorský dohľad na stavbe a poradenstvo pri výbere dodávateľov