Klient: Súkromná osoba
Funkcia: Rekreácia
Plocha: 106 m²
Miesto: Bratislava
Rok: 2021 – 2023
Rozsah: Realizácia
Foto: Nora & Jakub Čaprnka

Záhradný pavilón leží na pozemku, ktorý je z južnej strany priamo prístupný od rodinného domu jeho majiteľov. Rozširuje tak možnosti trávenia ich voľného času v záhrade a vytvára zázemie pre aktivity. Obsahuje letnú kuchyňu so stolovaním, exteriérový obytný priestor s posedením a ohniskom, hygienické zázemie a skladové priestory pre potraviny, náradie a záhradný nábytok. Pavilón bude využívaný najmä v lete, kedy vytvorí prestrešený a tienený priestor, opticky a fyzicky otvorený do okolitej záhrady.

Dva betónové kubusy, vložené do priestoru pavilónu, opticky uzatvárajú jeho „interiér“ od prístupovej cesty zo severu a od rampy do polozapustenej garáže vo východnej časti pozemku. Južná a západná strana pavilónu sa naopak otvárajú do okolitej záhrady. Dodatočné tienenie voči nízkemu západnému slnku zabezpečujú polohovateľné paravány. Strecha pavilónu je mierne spádovaná smerom do záhrady a pritom je zdvihnutá nad betónové kubusy tak, aby bolo možné prirodzené prevetrávanie podstrešného priestoru.

Pavilón tvoria tri základné materiály – betón, oceľ a drevo – uložené na sebe v staticky logickej postupnosti. Priestor pavilónu ohraničuje na teréne uložená platňa z monolitického brúseného betónu. Na plochu platne sú uložené dva kubusy z pohľadového betónu. Jeden z nich tvorí objem ohniska a druhý zastrešuje miestnosti skladu a toalety. Na betónové plató sú následne osadené ľahké oceľové nosné prvky, ktoré podopierajú trámový strop z lepených drevených profilov.

.