O nás

coolstock je architektonické štúdio, ktoré vzniklo ako spoločný projekt troch tvorivých architektov. Je to kreatívna platforma prostredníc­tvom ktorej prezentujeme našu architektonickú, interiérovú a di­zajnérsku tvorbu. Pri práci neustále hľadáme nové priestorové a materiálové vlastnosti, unikátny „leitmotív“ architektúry, vždy v kontexte s miestom a rešpektujúc zámer klienta. Poskytujeme komplexné architektonické služby, navrhujeme priestory rôznych veľkostí a funkcií, od konceptu po realizáciu stavby:

— Urbanistické štúdie a iná územnoplánovacia dokumentácia
— Projekty dopravnej a technickej infraštruktúry
— Architektonické štúdie stavieb rôznych veľkostí, od drobných intervencií po polyfunkčné objekty
— Projektová dokumentácia stavieb všetkých stupňov, od Investičného zámeru po Realizačnú dokumentáciu
— Štúdie a Projekty interiérov všetkých typologických druhov, od rezidenčných po verejné či multifunkčné priestory
— Konzultačná a poradenská činnosť od výberu stavebnej parcely po súčinnosť pri výbere zhotoviteľa stavby
— Autorský dohľad na stavbe a poradenstvo pri výbere dodávateľov

Ing. arch. Katalin Karsay, ArtD.

architektka / konateľka

2008 FAD STU v Bratislave
2018 Autorizovaná architektka SKA

Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.

architekt / konateľ

2007 FAD STU v Bratislave
2015 Autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

architekt / konateľ

2007 FAD STU v Bratislave
2015 Autorizovaný architekt SKA

Bc. Roman Gatyáš

architekt

Bc. Martin Hóz

architekt

Ing. arch. Andrej Mateo Jakubec

architekt

2023 FAD STU v Bratislave

Ing. arch. Dajana Maršovská

architektka

2023 FAD STU v Bratislave

V ateliéri pôsobili

Ing. arch. Lucia Blahová
Ing. arch. Lenka Horváthová
Ing. arch. Zuzana Lauková Závodská
Ing. arch. Radoslava Lesná
Ing. arch. Viktória Tejová

Zoznam projektov

Názov projektu Rok Dokončenie Stupeň Klient
Rodinný dom v Smoleniciach 2023 in progress štúdia / projekt súkromný investor
Kancelárie ASSECO GROUP Košice 2023 in progress štúdia interiéru / projekt interiéru ASSECO GROUP
Záhradný pavilón 2022 2022 štúdia / projekt súkromný investor
FOTOLAB - OC Novum 2022 2022 štúdia interiéru / projekt interiéru Ziberi s.r.o.
AKMS – Advokátska kancelária 2022 2022 štúdia interiéru / projekt interiéru AKMS
Interiér RD - Gattendorf 2021 in progress štúdia interiéru / projekt interiéru súkromný investor
Víkendový dom v Bernolákove 2021 2022 štúdia / projekt súkromný investor
Allianz - servisné centrá 2020 2021 súťaž / projekt interiéru Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Rodinný dom Nitra 2020 in progress štúdia / projekt súkromný investor
Pan-Net - Deutsche Telekom 2020 2020 realizácia Pan-Net s.r.o.
Kancelárie ASSECO GROUP 2019 2022 štúdia interiéru / projekt interiéru ASSECO GROUP
Rodinný dom Korfu - Grécko 2020 2020 štúdia súkromný investor
Kancelárie DATALAN 2019 in progress projekt interiéru DATALAN, a.s.
Jazyková škôlka Bamboos Academy 2019 in progress projekt interiéru súkromný investor
Kancelárie ESET 2019 2019 štúdia / súťaž ESET, s.r.o.
Rodinný dom Jasenová 2018 2021 projekt súkromný investor
Jedáleň Allianz - Bratislava 2018 2018 projekt interiéru Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Byt Pri Mýte - Bratislava 2018 2019 projekt interiéru súkromný investor
Interiér predajní Orange 2018 in progress projekt interiéru Orange Slovensko, a.s.
Allianz Nové Zámky 2018 2018 projekt interiéru Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Allianz Nové mesto nad Váhom 2018 2018 projekt interiéru Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Allianz Karlova Ves - Bratislava 2018 2018 projekt interiéru Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Allianz Račianska - Bratislava 2018 2018 projekt interiéru Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Bistro INAK 2018 2018 štúdia interiéru súkromný investor
Rodinný dom Šamorín 2017 2020 projekt interiéru súkromný investor
Apartmány Veľká Lomnica 2017 2018 projekt interiéru www.malelipy.sk
Rodinný dom Dúbravka 2017 2020 realizácia súkromný investor
Rodinný dom Stupava 2017 2018 projekt interiéru súkromný investor
Allianz Aupark - Bratislava 2017 2017 projekt interiéru Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Rodinný dom pri Dynamitke 2016 2017 projekt súkromný investor
Bistro Terrine 2016 2016 projekt interiéru súkromný investor
Prestavba rodinného domu Abrahám 2016 2017 projekt súkromný investor
Allianz Bory Mall - Bratislava 2015 2015 projekt interiéru Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Allianz Senec 2015 2015 projekt interiéru Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Administratívna budova Stráže 2012 2014 projekt / interiér súkromný investor
Rodinný dom Hviezdoslavov 2013 2014 projekt interiéru súkromný investor

Klienti a partneri