O nás

coolstock je architektonické štúdio, ktoré vzniklo ako spoločný projekt troch tvorivých architektov. Je to kreatívna platforma prostredníc­tvom ktorej prezentujeme našu architektonickú, interiérovú a di­zajnérsku tvorbu. Pri práci neustále hľadáme nové priestorové a materiálové vlastnosti, unikátny „leitmotív“ architektúry, vždy v kontexte s miestom a rešpektujúc zámer klienta. Poskytujeme komplexné architektonické služby, navrhujeme priestory rôznych veľkostí a funkcií, od konceptu po realizáciu stavby:

— Urbanistické štúdie a iná územnoplánovacia dokumentácia
— Projekty dopravnej a technickej infraštruktúry
— Architektonické štúdie stavieb rôznych veľkostí, od drobných intervencií po polyfunkčné objekty
— Projektová dokumentácia stavieb všetkých stupňov, od Investičného zámeru po Realizačnú dokumentáciu
— Štúdie a Projekty interiérov všetkých typologických druhov, od rezidenčných po verejné či multifunkčné priestory
— Konzultačná a poradenská činnosť od výberu stavebnej parcely po súčinnosť pri výbere zhotoviteľa stavby
— Autorský dohľad na stavbe a poradenstvo pri výbere dodávateľov

Ing. arch. Katalin Karsay, ArtD.

architektka / konateľka

2008 FAD STU v Bratislave
2018 Autorizovaná architektka SKA

Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.

architekt / konateľ

2007 FAD STU v Bratislave
2015 Autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

architekt / konateľ

2007 FAD STU v Bratislave
2015 Autorizovaný architekt SKA

Bc. Roman Gatyáš

architekt

Bc. Martin Hóz

architekt

Ing. arch. Andrej Mateo Jakubec

architekt

2023 FAD STU v Bratislave

Ing. arch. Dajana Maršovská

architektka

2023 FAD STU v Bratislave

V ateliéri pôsobili

Ing. arch. Lucia Blahová
Ing. arch. Lenka Horváthová
Ing. arch. Zuzana Lauková Závodská
Ing. arch. Radoslava Lesná
Ing. arch. Viktória Tejová

Klienti a partneri