Klient: Asseco Central Europe / Galvaniho 5 s. r. o.
Spolupráca: Lenka Horváthová, Ivana Hovančáková, Radoslava Lesná, Peter Rudinský, Viktória Tejová, Zuzana Lauková Závodská
Funkcia: Administratíva
Plocha: 9.150 m²
Miesto: Galvaniho Business Centrum V, Bratislava – Ružinov 
Rok:
2019 – 2021

Rozsah: Štúdia a Projekt interiéru
Foto: Nora & Jakub Čaprnka
Ocenenie: Nominácia na cenu Office roka 2021

Dispozícia pracovných priestorov je efektívna a prehľadná, no zároveň funkčne, priestorovo a vizuálne bohatá. Namiesto tradičných chodieb vytvárame multifunkčný, pôdorysne členitý (a skutočne) komunikačný priestor, ktorý tvorí chrbticu celej prevádzky. Vznikajú v ňou „zálivy“ naplnené pracovnými či oddychovými mikro- priestormi, ktorých úlohou je spájať ľudí, podporovať sociálny a pracovný kontakt medzi kolegami. Vďaka internému schodisku prestávajú byť podlažia bariérou pre tento kontakt. Dôraz sme kládli aj na oddychové priestory, najmä ich správnu funkčnú segregáciu. Gastro zariadenia sa členia od malých coffee point-ov, cez uzatvorené kuchyne s jedálňou až po firemnú kaviareň.

Koncepcia dispozície je postavená na členení priestoru podľa jednotlivých typov práce, pokrývajúcich všetky potreby jednotlivcov aj tímov, ale aj rôzne typy pováh v tíme a samozrejme činností, potrebných pre vývoj softvéru, ktoré sa prelínajú s priestormi určenými pre psychický alebo tiež fyzický relax. Zamestnanci tak počas pracovnej doby migrujú (pomyselnou) „kancelárskou krajinou“. Uzatvorené kancelárie, „call room“-y rôznych veľkosti (1 až 4 miestne) pre sústredenú prácu alebo citlivú komunikáciu, video hovory ale aj menšie brainstormingy sa striedajú s multimediálne vybavenými zasadačkami rôznych veľkostí či tímovými „open mind“ pre operatívne alebo projektové pracovné stretnutia s kolegami alebo obchodné jednania s biznis partnermi.

Štandardná dispozičná schéma kancelárskej budovy s dlhou, priamočiarou chodbou a množstvom uzavretých miestností po stranách sa v návrhu mení na koncept otvoreného priestoru, v ktorom sú jednotlivé funkcie priamo integrované. Nadobúdajú podobu „zálivov“, ktoré spestrujú pôdorysné členenie jednotlivých podlaží.

Koncept „živej chodby“ tak zlepšuje presvetlenie komunikačných priestorov, sprístupňuje fasádu pre zamestnancov, vizuálne a funkčne prepája jednotlivé priestorové celky a podporuje aj medziľudský kontakt na pracovisku. Tradičná, uzavretá chodba sa postupne mení na plnohodnotnú súčasť návrhu.