Klient: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Funkcia: Obchod a služby
Plocha: 120 m²
Miesto: Prevádzky na Slovensku 
Rok:
2021
Rozsah: Vyzvaná architektonická súťaž

Koncepcia marketingovej zóny je založená na princípe minimalizácie rušivého vizuálneho smogu v obchodnom priestore. Marketingovú informáciu chce zákazníkovi komunikovať formou hry a integrovať prvok zábavy do jej prezentácie. Pre deti je pripravená interaktívna hra, pri ktorej hádajú, aký zdroj energie – prírodný element – je potrebný na výrobu elektrickej energie v jednotlivých typoch elektrární. Po pripnutí magnetky na stenu sa rozsvieti farba, ktorá dá dieťaťu spätnú väzbu o tom, či bola jeho voľba správna. Hra má edukatívny charakter.

Digitálny ukazovateľ na stene počíta množstvo emisií CO2, ktoré spoločnosť SPP ušetrila tým, že využíva alternatívne zdroje na výrobu energie. Mapa Slovenska komunikuje čakajúcim zákazníkom informáciu o tom kde v krajine sa aké alternatívne zdroje energie využívajú. Tablety integrované do konferenčného stolíka ponúkajú zákazníkovi možnosť spustiť hru – dotazník, ktorý vypočíta aké množstvo emisií CO2 ročne produkuje ako osoba na základe zadaných informácií o sebe (akú dopravu využíva, ako sa stravuje, ako často cestuje a podobne). Jeho osobný výsledok je dobrým referenčným ukazovateľom pre pochopenie množstva ušetrených emisií spoločnosťou SPP.

Tablety v čakacej zóne a tiež tablety integrované do pracovných stolov pracovísk môžu popri inej funkcionalite komunikovať aj marketingové informácie. Predpokladáme, že od používania tlačených marketingových letákov sa postupne upustí. Na obrázku vľavo je vizualizácia čakacej zóny v obchodnom centre. Prevádzky zákazníckych centier v bežných budovách budú využívať rovnaké prvky.