Klient: ELDi Group, s. r. o.
Spolupráca: Radoslava Lesná
Funkcia: Bývanie, obchod a služby
Plocha: 1.030 m²
Miesto: Šintava
Rok: 2018 – 2020
Rozsah: Štúdia a Projekt stavby
Vizualizácie: Peter Rudinský
Foto: Tomáš Manina

 

Riešená lokalita leží na Mierovom námestí v centre obce Šintava. V priamom vizuálnom kontakte s navrhovanou budovou sa nachádzajú priľahlé objekty základnej školy a reštaurácie. Práve hmotové a tvarové charakteristiky týchto susediacich budov ovplyvňujú koncepciu navrhovanej stavby. Hmota polyfunkčného domu pozostáva z dvoch základných útvarov. Do Mierového námestia je svojou dlhšou fasádou obrátená jednopodlažná hmota s plochou strechou, ktorá zastrešuje obchodné prevádzky, a smerom kolmo na toto námestie sú osadené dve trojpodlažné hmoty obytnej časti budovy, zastrešené šikmou sedlovou strechou. Prízemná časť svojou výškou, proporciou a tvarom strechy nadväzuje na susednú reštauráciu, a obytné časti zasa reagujú na tvar, výšku a siluetu susednej základnej školy. Spomenuté dve časti, tvoriace kompozíciu objektu, sú odlíšené aj farebne. Celkovo je v obytných domoch 24 bytov. Každý byt má exteriérový priestor v podobe balkóna, terasy alebo záhrady. Zrealizovaná bola zatiaľ I. etapa výstavby.