Klient: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Spolupráca: Lenka Horváthová, Viktória Tejová
Funkcia: Obchod a služby
Plocha: 96 – 164 m²
Miesto: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina
Rok: 2020 – 2021
Stupeň: Realizácia

Digitalizácia postupne mení spôsob akým pracujeme, oddychujeme či navzájom komunikujeme. Mení formu poskytovania služieb zákazníkom, koncepciu marketingovej komunikácie či metódy vnútorných administratívnych procesov obchodných spoločností. Dôsledkom je nárast objemu digitálnych prístrojov okolo nás a konzekventne ich neustále agresívnejší vizuálny prejav. Poslednou fázou integrácie digitálnych technológií do priestorov v ktorých žijeme, pracujeme či oddychujeme je ich optická minimalizácia. Technológie sú integrované všade tam, kde ich potrebujeme, ale prestávajú byť dominantným prvkom v interiéri. Ten má vlastnú vizuálnu identitu, atmosféru, náladu. Technológie musia byť pohodlne dostupné bez toho, aby v priestore vytvárali vizuálny smog.

Na základe víťazného návrhu vo vyzvanej architektonickej súťaži vypracovala naša kancelária projekty interiérov servisných centier v piatich slovenských mestách, ktoré boli postupne realizované.