Klient: Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Spolupráca: Radoslava Lesná
Funkcia: Obchod a služby
Plocha: 204 m²
Miesto: Dostojevského rad, Bratislava
Rok: 2018 – 2019
Rozsah: Štúdia a Projekt interiéru

Projekt riešil stavebnú a vizuálnu revitalizáciu interiéru kantíny pre zamestnancov spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. vo vtedajšej centrále na Dostojevského rade v Bratislave. Prestavba priniesla najmä výraznú zmenu farebného a materiálového stvárnenia interiéru, a tým aj jeho celkovej atmosféry. Súčasťou prestavby boli stavebné úpravy interiéru a výmena podlahy. Vymenený bol nábytok, zariadenie aj svietidlá; a nové usporiadanie atypických nábytkových prvkov sedenia v priestore kantíny zároveň zmenilo jej prevádzkovú schému.