Klient: Galéria mesta Bratislava
Spoluautor: Dušan Kočlík
Funkcia: Kultúra
Plocha: 19 m²
Miesto: Bratislava – Staré Mesto
Rok: 2021
Rozsah: Verejná architektonická súťaž – 2.miesto

Centrálna poloha vitrín vo výstavnom priestore navádza návštevníka k cirkulačnému pohybu po obvode miestnosti. Pozorovateľ tak má možnosť „obísť si“ celú miestnosť a postupne vnímať jednotlivé exponáty. Päť centrálnych vitrín je rozmiestnených do pôdorysného tvaru kruhu, čo dáva pozorovateľovi dostatok voľného priestoru pred každou vitrínou. V každom zo štyroch kútov miestnosti narazí na ďalší artefakt: fragment románskeho muriva, zväčšeniny mincí Biatec, jama s ľudskými kostrami a tablet na spustenie a ovládanie digitálnej projekcie. V priestore medzi vitrínami a stenami zostáva priestor pre pozorovanie prezentácie.

Fyzické exponáty sú umiestnené vo vitrínach v strede miestnosti a plochy všetkých stien po obvode zostávajú voľné pre premietanie digitálneho obsahu. Nájdené hmotné artefakty, ako autentické nálezy z keltského obdobia, považujeme za najhodnotnejšie exponáty a preto sa dostávajú do centrálnej polohy v priestore (1). Sú umiestnené na os vstupného schodiska a sú tým prvým, čo prichádzajúci návštevník uvidí v priehľade do miestnosti. Ostatné exponáty a súčasti výstavy sú rozmiestnené v rohoch priestoru: fragment autentického románskeho muriva(2), haptické zväčšeniny mincí Biatec (3), jama s ľudskými kostrami (4) a tablet na spustenie a ovládanie digitálnej projekcie (5).

Prezentované exponáty majú veľkú kultúrnu, spoločenskú a historickú hodnotu. Návrh interiéru pracuje s pojmom „poklad“ ako vizuálnym naratívom – všeobecným výkladom tohto pojmu a všeobecnou, až naivnou, predstavou o tom, ako by tento poklad mal vyzerať. Túto predstavu zhmotňuje takmer doslovne vo forme vitrín – štylizovaných otvorených truhlíc s pokladom – pričom otvorené veko truhlice slúži ako popiska k exponátu. Atmosféru „miestnosti s pokladom“ dotvára jej tlmené osvetlenie, materiály a farebnosť.

Do výstavného priestoru je vložená nová podlaha s pôdorysným tvarom štvorca. Geometricky exaktný raster podlahy tvorí podklad pre vnímanie exponátov, ktoré majú naopak rastlý, nepravidelný tvar. Podlaha zároveň vymedzuje priestor pre pohyb návštevníkov; po obvode je lemovaná soklom. Dvojitá podlaha vytvára priestor pre vedenie štruktúrovanej kabeláže, vykurovacieho registra a osvetlenia. Presklená časť podlahy nad jamou bude integrovaná do novej podlahy a bude ju možné staticky riešiť bez dodatočných závesov. Zdanlivo prázdne obvodové steny „ožijú“ po spustení digitálnej projekcie. Vložením nového objemu do existujúceho priestoru jasne odlišujeme fyzický – hmotný a fiktívny – digitálny obsah expozície.

.

Pred vstupom návštevníka bude interiér osvetlený len tlmeným svetlom vychádzajúcim spod podlahy, osvetlením jamy a románskeho muriva. Dôraz bude kladený na bodové osvetlenie fyzických exponátov vo vitrínach. Tie budú pútať pozornosť návštevníka v priehľade od vstupného schodiska. Pohybový senzor zachytí prichádzajúceho návštevníka a pomocou svietidiel namierených na steny miestnosti, takzvaného wall washing efektu, zvýši intenzitu rozptýleného svetla v interiéri. Podsvietená podlaha sa vypne. Návštevník sa prechádza priestorom a pozoruje jednotlivé exponáty. Po spustení digitálnej prezentácie cez tablet sa hlavné svetlo zhasne tak, aby bol premietaný obsah dobre viditeľný. Bezpečnosť pohybu po priestore počas premietania zabezpečí opäť podsvietená podlaha. Fyzické artefakty zostávajú nasvietené svietidlami vo vitrínach tak, aby boli stále viditeľné a aby ich osvetlenie zároveň nerušilo premietanie.