Klient: súkromný investor
Lokalita: Bratislava, mestská časť Dúbravka
Rok: 2017
Status: realizácia, 2018
Spolupráca: Ing.arch. Dominika Szabová

Architektonická koncepcia navrhovaného rodinného domu rešpektuje charakteristiky okolitej zástavy. Jeho základný tvar vychádza z archetypálnej formy dedinského domu so šikmou sedlovou strechou a štítovou stenou obrátenou do ulice. Poznávacím znamením domu by mala byť jednoduchá silueta jeho uličnej fasády, ktorou sa odlíši od zložito tvarovaných prestavieb vo svojom bezprostrednom okolí. Dom okolitú zástavu rešpektuje a súčasne sa v nej snaží vyniknúť.
Základný pôdorysný tvar domu tvorí štíhly obdĺžnik, situovaný kolmo na cestu. Nový dom bude v rovnakej polohe ako ten existujúci; nasadený do súčasnej polohy jeho uličného priečelia a na spoločnú hranicu so susedným pozemkom. Bude však užší oproti pôvodnému domu s pôdorysným tvarom písmena „L“. Bočný dvor sa tak rozšíri a vytvorí viac priestoru pre parkovanie a hlavný vchod do domu.
Dispozičná schéma opäť vychádza z pôdorysu vidieckeho domu, v ktorom sú jednotlivé obytné miestnosti radené za sebou; v tomto prípade pozdĺž južnej strany domu. Izby sú nepriechodné; prepája ich komunikačná os – chodba so schodiskom – na severnej strane domu.
Súčasťou dispozičnej koncepcie je átrium v strede domu, prechádzajúce cez obe podlažia. Tu sa nachádza hlavný vstup; je v závetrí a vizuálne chránený pred pohľadmi z ulice. Átrium presvetľuje strednú časť dispozície s tým, že priľahlé obytné miestnosti sú doň obrátené namiesto toho, aby boli orientované k susednému domu. Dispozícia je principiálne rozdelená na dennú – spoločenskú časť domu na prízemí a nočnú – privátnu časť na poschodí.
Architektonický výraz rodinného domu charakterizuje najmä obklad tehlou pieskovej farby, ktorý je v tejto oblasti tradičným stavebným materiálom. Kombinovaný je s pohľadovým betónom a kovovými okennými rámami antracitovej farby. Strecha je navrhnutá z titánzinkového plechu prírodnej, sivej farby.