Klient: Súkromná osoba
Spolupráca: Dominika Szabová
Funkcia: Bývanie

Plocha: 179 m²
Miesto: Bratislava – Dúbravka
Rok: 2017 – 2018
Rozsah: Štúdia, Projekt stavby a interiéru

Architektonická koncepcia navrhovaného rodinného domu rešpektuje charakteristiky okolitej zástavy. Jeho základný tvar vychádza z archetypálnej formy dedinského domu so šikmou sedlovou strechou a štítovou stenou obrátenou do ulice. Poznávacím znamením domu je jednoduchá silueta jeho uličnej fasády, ktorou sa odlíši od zložito tvarovaných prestavieb vo svojom bezprostrednom okolí. Dom okolitú zástavu rešpektuje a súčasne sa v nej snaží vyniknúť.

Lineárna dispozičná schéma tvorí pôdorys, v ktorom sú jednotlivé obytné miestnosti radené za sebou pozdĺž južnej strany domu. Izby sú nepriechodné a prepája ich chodba so schodiskom na severnej strane domu. Súčasťou dispozičnej koncepcie je átrium v strede domu, prechádzajúce cez obe podlažia. Tu sa nachádza hlavný vstup; je v závetrí a vizuálne chránený pred pohľadmi z ulice. Átrium presvetľuje strednú časť dispozície s tým, že priľahlé obytné miestnosti sú doň obrátené namiesto toho, aby boli orientované k susednému domu.