Klient: Súkromná osoba
Funkcia: Bývanie
Plocha: 354 m²
Miesto: Smolenice
Rok: 2021 – 2022
Rozsah: Štúdia a Projekt stavby

Riešený pozemok leží na severovýchodnom okraji zastavaného územia obce Smolenice, ako súčasť novovznikajúcej obytnej štvrte „Smolenice – Za bránou“. Koncepcia hmotového riešenia domu predstavuje kompozíciu troch objemov, ktoré sa navzájom pretínajú a tvoria pôdorys v tvare písmena „Z“. Hlavný objem je uložený kolmo na prístupovú cestu, je dvojpodlažný, zastrešený šikmou sedlovou strechou. Obsahuje všetky obytné miestnosti domu. Kolmo naň sú napojené dva jednopodlažné kubusy s plochou strechou, ktoré zastrešujú doplnkové funkcie domu. Bližšie k ceste je situované malé wellness a v zadnej časti pozemku je umiestnená garáž.

Objem rodinného domu je situovaný tak, že člení pozemok na dve samostatné zóny. V severovýchodnej časti je navrhnutá prevažne spevnená plocha, ktorá vytvorí priestor pre parkovanie, vjazd do garáže a peší nástup k hlavnému vstupu do domu. Juhozápadná časť pozemku slúži ako rekreačná záhrada s bazénom a zeleňou. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, pod časťou garáže. Návrh počíta aj s prestrešenou terasou a gánkom, prístupným z každej obytnej miestnosti na prízemí. Materiálové riešenie rodinného domu predstavuje kombináciu jednoduchej bielej omietky po celom obvode prízemia a sivého falcovaného plechu, ktorý pokrýva povrch a štítové steny šikmej sedlovej strechy.