Klient: Súkromná osoba
Spolupráca: Zuzana Lauková Závodská
Funkcia: Bývanie
Plocha: 265 m²
Miesto: Nitra
Rok: 2019 – 2021
Rozsah: Štúdia a Projekt stavby

Pozemok leží na severnom okraji zastavaného územia mesta Nitra, na južnom svahu vrchu Kamzík a v tesnej blízkosti spodnej hranice lesného porastu. Koncepcia hmotového riešenia domu predstavuje jednoduchú kompozíciu dvoch základných objemov, uložených kolmo na seba. Objem spodného podlažia, osadený rovnobežne s vrstevnicami svahu, je zapustený do terénu tak, že vytvára oporný múr. Riešený pozemok tým delí na dve, výškovo oddelené záhrady. Na tomto podlaží sú privátne / nočné priestory domu so spálňami a ich hygienickým zázemím.

Horné podlažie je preložené kolmo na suterén tak, že jeho južný koniec konzolovite presahuje ponad južnú fasádu suterénu, smerom k výhľadu na mesto. Na hornom podlaží sa nachádza denná / spoločenská časť domu, ktorej súčasťou sú dve terasy, vytvorené na streche suterénu. Hlavný vstup, vsadený do podlubia severnej časti šikmej strechy horného podlažia, je pôdorysne nasadený do polohy nástupu na pozemok. Z hlavného obytného priestoru s galériou, z oboch strešných terás a zo záhrady sa ponúka panoramatický výhľad na mesto a okolitú krajinu.