Klient: Súkromná osoba
Funkcia: Bývanie
Plocha: 263 m²
Miesto: Dolná Streda
Rok: 2012 – 2017
Rozsah: Štúdia, Projekt stavby a interiéru

Koncepcia domu je postavená na pôdorysnej kompozícii piatich jednotraktových objemov, ktoré sú nepravidelne zoradené okolo centrálnej komunikačnej osi. Jednotlivé objemy majú rozličné rozmery a sú navzájom poposúvané, čím medzi sebou vytvárajú viacero exteriérových priestorov s rozličnou mierou uzavretosti. Tento koncept prináša bohaté spektrum fasádnych kompozícií pri pohľade z jednotlivých exteriérových priestorov. Svoju úlohu zohrávajú aj presahy strešnej konštrukcie, ktoré tienia najviac exponované južné a juhozápadné fasády.

Pôdorysná kompozícia piatich kubusov funguje aj smerom dovnútra a každý objem predstavuje samostatný funkčný úsek domu. Do ulice je orientovaný blok s garážou a dielňou. Nasleduje hospodársky blok s toaletou pre návštevy, kuchyňou, komorou, pracovňou a technologickou miestnosťou. V treťom bloku sa nachádza jedáleň a hlavný obytný priestor. Posledné dva bloky predstavujú súkromnú časť domu. Vo štvrtom bloku je spálňa rodičov s kúpeľňou a šatníkom, a v poslednom bloku sú detské izby s vlastnou kúpeľňou a práčovňa.

Koncepcia domu je postavená na pôdorysnej kompozícii piatich jednotraktových objemov, ktoré sú nepravidelne zoradené okolo centrálnej komunikačnej osi. Jednotlivé objemy majú rozličné rozmery a sú navzájom poposúvané, čím medzi sebou vytvárajú viacero exteriérových priestorov. Tieto priestory disponujú rôznou mierou vizuálnej intimity, priestorovej uzavretosti – otvorenosti, a tým ponúkajú rozmanité možnosti využitia. Z jedálne je prístupné malé patio – po obvode uzatvorený vonkajší priestor, slúžiaci pre letné stolovanie. Hlavný dvor, prístupný z kuchyne, je komponovaný ako čiastočne uzatvorený vonkajší priestor určený najmä pre spoločenské aktivity. Z hlavného obytného priestoru sa vychádza na prestrešenú terasu, ktorá má výhľad smerom do záhrady.

.