Klient: súkromný investor
Lokalita: Trnavský kraj, okres Galanta
Rok: 2013
Status: realizácia, 2016

Investor požadoval „introvertný“ typ domu, ktorého hlavné obytné priestory by smerovali do centrálneho átria. Šírka pozemku však nedovoľovala navrhnúť “klasický átriový dom”.
Predložený návrh predstavuje pôdorysnú kompozíciu piatich jednotraktových objemov, ktoré sú nepravidelne zoradené okolo centrálnej komunikačnej osi. Jednotlivé objemy majú rozličné rozmery a sú navzájom poposúvané, čím vyvárajú na pozemku viacero exteriérových priestorov. Tieto priestory disponujú rôznou mierou vizuálnej intimity, priestorovej uzavretosti – otvorenosti a tým ponúkajú rozmanité možnosti využitia. Z jedálne je prístupné malé patio – po obvode uzatvorený vonkajší priestor, slúžiaci napríklad na letné stolovanie. Hlavný dvor, prístupný z kuchyne, je komponovaný ako čiastočne uzatvorený vonkajší priestor určený najmä pre spoločenské aktivity. Z hlavného obytného priestoru sa vychádza na prestrešenú terasu, ktorá má výhľad smerom do záhrady.
Architektonické riešenie domu pracuje s vizuálnymi znakmi moderny. Základný princíp radenia jednotlivých hmôt za sebou pôsobí prvoplánovo jednoducho, ale nakoniec vytvára pomerne bohaté spektrum fasádnych kompozícií pri pohľade z jednotlivých exteriérových priestorov. Svoju úlohu zohrávajú aj presahy strešnej konštrukcie, ktoré tienia najviac exponované južné a juhozápadné fasády. Rozdielne výšky striech sledujú jednak rozdielne svetlé výšky jednotlivých funkčných celkov domu, ale aj výškový rozdiel medzi podlahami spoločenskej a privátnej časti domu.