Klient: Haus Land s. r. o. / SK invest, s. r. o.
Funkcia: Bývanie
Plocha: 10.880 m²
Miesto: Sereď, polyfunkčná zóna Prúdy
Rok: 2021 – 2023
Rozsah: Štúdia a Projekt stavby

Bývanie je navrhnuté vo forme štyroch samostatne stojacich bytových domov, ktorých pozdĺžna os je orientovaná približne v severo – južnom smere. Dlhšie fasády domu sú orientované na východ a na západ. Všetky štyri bytové domy sú z hľadiska dispozičného riešenia identické s tým, že dva z nich sú pôdorysne obrátené zrkadlovo ako ostatné dva domy. Tak vznikajú dve dvojice bytových domov, ktoré sú vstupmi obrátené k sebe a využívajú tak spoločný prístupový chodník. V každom bytovom dome je spolu 27 bytov.

Základnú hmotu každého bytového domu, ktorá pozostáva zo štyroch nadzemných podlaží, tvorí geometricky jednoduchá forma kvádra, ktorý spočíva čiastočne na stĺpoch nosného skeletu 1. Podzemného podlažia a čiastočne na hmote pivníc, čiastočnej zapustenej do zeme. Základná hmota bytového domu tak pôsobí opticky odľahčene, „zdvihnutá“ nad okolitý terén. Posledné, 5. nadzemné podlažie je oproti ostatným podlažiam pôdorysne ustúpené po celom svojom obvode. Objem bytového domu je ďalej tvarovaný odoberaním jeho hmoty – vytváraním priestorov pre loggie – a jeho perforovaním okennými a dvernými otvormi.