Editori: Robert Špaček, Lukáš Šíp
Príhovor dekanky: Ľubica Vitková
Autori hlavných textov: Milan Andráš, Andrea Bacová, Jarmila Bencová, Juraj Furdík, Peter Gál, Ján Ilkovič, Viera Joklová, Julián Keppl, Bohumil Kováč, Milan Lukáč, Ivor Mečiar, Pavel Nahálka, Eva Oravcová, Ivan Petelen, Jana Pohaničová, Lea Rollová, Mária Samová, Ľubica Selcová, Branislav Somora, Zuzana Tóthová, Peter Vodrážka
Prvé vydanie: Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2016, 750 kusov
Grafický dizajn: Ľubica Segečová
Anglické preklady: Jana Kublová, Zuzana Kušnierová
Redakčná korektúra: Blažena Moravčíková
ISBN: 978-80-227-4598-7

Táto publikácia má ambíciu popísať stav vzdelávania architektov na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pritom nevychádzame z aktuálneho stavu študijných odborov a programov, tobôž nie zo študijných plánov. V knihe je identifikovaná hlavná obsahová substancia vzdelávania, bez ohľadu na to, ako bola architektúra v systéme na univerzite zaradená. Prezentujeme tu súbor tematických oblastí, ktoré spolu tvoria stabilnú kostru vzdelávania od jeho začiatku. Nezáleží nám na tom, v akom rozsahu a presne kedy sa učilo kreslenie. Podstatné je, že sa učilo a učí sa stále, s cieľom cibriť talent a senzibilizovať u študentov pohľad na architektúru. Podobne oblasť staviteľstva, dejín architektúry, ateliérovej tvorby sa ustavične modifikovali, ale v celom priebehu postupného vývoja školy ostávali tematické celky relatívne stabilné.