Klient: súkromný investor
Lokalita: Trnavský kraj, okres Galanta
Rok projektu: 2015
Status: realizácia, 2018

Architektonická forma domu vzišla z kompozície dvoch, materiálovo a tvarovo odlišných objemov. Plošne dominantnú časť tvorí pravouhlá hmota s pôdorysným tvarom písmena „T“, do ktorého je vložený vyšší, pultovou strechou zastrešený objem hlavnej obytnej časti domu. Pultová strecha so sklonom 10° výškovo presahuje ostatnú časť domu, čím narúša horizontálnu líniu jeho atiky a formuje charakteristickú siluetu domu. Základný objem stavby je ďalej tvarovaný odoberaním jeho hmoty, čím vzniká v zadnej časti domu zastrešená terasa a pred hlavným vstupom zastrešené závetrie.
Hmotovo-priestorovú kompozíciu domu dopĺňa materiálové riešenie. Prevažná časť domu má fasády z jednoduchej bielej omietky. Hlavný obytný priestor s pultovou strechou bude obložený prírodným kamenným obkladom alebo betónovým obkladom imitujúcim prírodný kameň.
Svojím situovaním na pozemku dom uzatvára priestor záhrady od ulice a tiež od severnej strany pozemku, pričom všetky obytné miestnosti domu sú do tohto záhradného priestoru otvorené vysokými oknami. Svoju úlohu zohrávajú aj presahy strešnej konštrukcie, ktoré tienia najviac exponovanú južnú fasádu hlavného obytného priestoru a vytvárajú prestrešenú terasu.