Klient: súkromný investor
Lokalita: Trnavský kraj, okres Galanta
Rok: 2014
Status: realizácia, 2015

Architektonická štúdia predkladá návrh obytného súboru troch identických rodinných domov.  Architektonické riešenie reaguje na pôvodnú vidiecku zástavbu osadením domu na pozemok kolmo na cestu, tvarom uličného priečelia so šikmou strechou a tiež presahom strešnej konštrukcie na juhozápadnej strane domu, ktorý vytvára priebežný prestrešený priestor pred obytnými miestnosťami, imitujúc pôvodnú formu gánku dedinských domov. Fasády sú hladké, perforované niekoľkými okennými otvormi v zmysle dispozičného riešenia. Dominantné presklené plochy sú na juhozápadnej fasáde orientované do záhrady. Presklenie tu siaha od podlahy až po strešný podhľad, v ktorom budú skryté polohovateľné okenné žalúzie. Omietka je plošne dominantným materiálom na fasádach a je navrhnutá v dvoch farebných odtieňoch – sivá a biela. Sivá omietka je navrhnutá na tých fasádach, ktoré sú pootočené. Alternatívou by mohol byť obkladový materiál na týchto fasádach, napríklad cemento-vláknité dosky, drevený či iný obklad podľa výberu stavebníka.