RDDS | Rodinný dom
Dolná Streda, 2010


Dispozičné a priestorové usporiadanie domu v Dolnej Strede ovplyvnila najmä úzka parcela a jej prevádzkové náväznosti na existujúci susedný dom. Problém tejto konfigurácie komplikoval predovšetkým svetlotechnické pomery a vyústil do návrhu pozdľžneho pôdorysu domu s veľmi malou šírkou traktu. V užšej časti má domu šírku 5,5 metra. Pracoval som s archetypom domu. Strecha je sedlová, bez presahov. Plasticitu prednej a zadnej fasády formujú loggie v detských izbách. Dom sa otvára smerom do záhrady, prístupnej cez pergolou prestrešenú terasu. Dispozícia nie je striktne delená na dennú a nočnú časť podľa podlažia; investor požadoval spálňu rodičov situovať na prízemie.


späť ↵