SVAH | Víkendový dom
Šintava, 2012

Navrhovaný víkendový dom leží na okraji intravilánu obce, len 240 metrov od nábrežia rieky Váh. Pozemok je svažitý; najvyšší výškový rozdiel predstavuje 4,4 metra. Objekt je rozdelený na tri funkčné a hmotové celky s tým, že každý celok je osadený na inú výškovú úroveň. Jednotlivé celky sa od seba odlišujú konštrukčnou výškou a materiálovým stvárnením svojej fasády. Biela omietka je kombinovaná so sivým obkladom v približne rovnakom pomere. Kompozíciu dopĺňa horizontálny drevený obklad na západnom krídle objektu. Dom stupňovito klesá smerom od príjazdovej cesty do záhrady, kopírujúc tvar terénu. Je navrhnutý ako jednopodlažný, nepodpivničený a má plochú strechu. Víkendový dom bude využívaný výlučne na rekreačné účely.


späť ↵