RDS | Rodinný dom
Stupava, 2011

Dom v Stupave svojou orientáciou, pôdorysným tvarom a dispozičným riešením reaguje na prítomnosť lesa, na zložité svetelno-technické podmienky v lokalite a na svoju polohu v rámci obytného súboru. Cieľom bolo dodržať dostatočný odstup „od suseda“, zlepšiť preslnenie interiéru natočením záhradnej fasády k juhovýchodu a zároveň ponúknuť vysokú kvalitu a komfort vnútorného priestoru. Architektonické riešenie pracuje s vizuálnymi znakmi moderny. Geometricky jednoduchá kompozícia hmoty domu je čiastočne zapustená do svahu; výškové členenie prízemia na viaceré úrovne pritom „kopíruje“ pôvodný tvar terénu. Dom „sa otvára“ smerom na juh s cieľom umocniť optický aj fyzický kontakt všetkých obytných miestností so záhradou.


späť ↵