NAD | Nadstavba rodinného domu
Slovensko, 2014

Moderný výraz nadstavby nadväzuje na architektonické hodnoty pôvodného domu z konca 80-tych rokov. Nadstavba tvorí samostatnú bytovú jednotku. Jej dispozícia je rozdelená na dennú - spoločenskú a nočnú - privátnu časť s tým, že denná časť je situovaná do nižšie položenej časti strešnej roviny a je orientovaná do záhrady, smerom na juhozápad. Nočná časť sa nachádza na vyššie uloženej existujúcej stropnej doske a je orientovaná na severozápad. Obe úrovne spája centrálna komunikačná zóna s krátkym jednoramenným schodiskom. Hlavný obytný priestor je od kuchyne oddelený malým átriom, ktoré nadväzuje na priebežný balkón a vytvára tak rozsiahlu plochu vonkajšej terasy. Terasa sa otvára smerom do záhrady a átrium perforuje hmotu nadstavby, čím zlepšuje presvetlenie jej obytnej časti. Okrem interiérového schodiska je nadstavba prístupná aj cez vonkajšie točité schodisko.


späť ↵