PAT | Rodinný dom
Slovensko, 2015

Architektonická forma domu vzišla z kompozície dvoch, materiálovo a tvarovo odlišných objemov. Plošne dominantnú časť tvorí pravouhlá hmota s pôdorysným tvarom písmena „T“, do ktorého je vložený vyšší, pultovou strechou zastrešený objem hlavnej obytnej časti domu. Plytká pultová strecha výškovo presahuje ostatnú časť domu, čím narúša horizontálnu líniu jeho atiky a formuje charakteristickú siluetu domu. Základný objem stavby je ďalej tvarovaný odoberaním jeho hmoty, čím vzniká v zadnej časti domu zastrešená terasa a pred hlavným vstupom závetrie. Dispozícia domu je principiálne rozdelená na dennú – spoločenskú, nočnú – privátnu a hospodársku – technickú časť, pričom využíva pôdorysný tvar domu a reaguje na jeho orientáciu na svetové strany. Do domu sa vstupuje v strednej časti – v mieste, kde sa stretávajú všetky tri prevádzové úseky. Vstupná hala sa tak stáva hlavným komunikačným uzlom domu. Svojím situovaním na pozemku dom uzatvára priestor záhrady od ulice a tiež od severnej strany pozemku, pričom všetky obytné miestnosti sú do tohto záhradného priestoru otvorené vysokými oknami. Svoju úlohu zohrávajú aj presahy strešnej konštrukcie, ktoré tienia najviac exponovanú južnú fasádu a vytvárajú prestrešenú terasu.


späť ↵