PEZ | Víkendový dom
Pezinok, 2015

Koncepcia víkendového domu predstavuje jednoduchý montovaný objekt, chatku, ktorá slú?i ako prechodné bývanie na záhrade. Nachádza sa v záhradkárskej oblasti v okrajovej ?asti mesta. Dom je osadený do zadnej ?asti záhrady, pri jej juhovýchodnom okraji. Jeho hmota bude po?as letných mesiacov vytvára tie? na terase, orientovanej smerom do záhradky. Presklená ?as? prie?elia chatky je zapustená a tým vzniká prestre?enie hlavného vstupu a ?iasto?ne aj terasy. Dispozícia reaguje na bezprostrednú blízkos? hlavnej cesty. Kúpe??a a sklad záhradnej techniky na prízemí a ?atníková skri?a na poschodí chatky sú oto?ené smerom k ceste, ?ím od nej vytvárajú hlukový filter. Interiér obytnej ?asti chatky tvorí jeden monopriestor, rozdelený na dennú ?as? na prízemí a no?nú ?as? na poschodí. Celková ú?itková plocha je pribli?ne 66 m2.


späť ↵