PEZ | Víkendový dom
Pezinok, 2015

Koncepcia víkendového domu predstavuje jednoduchý montovaný objekt, chatku, ktorá slú?i ako prechodné bývanie na záhrade.
RDNZ | Interiér rodinného domu
Nové Zámky, 2015

Obklad stien zo svetlého dubového dreva funguje ako jednotiaci a zároveň dominantný prvok v celom interiéri. Vnímame ho už od vstupnej haly, keď nás navádza do hlavného obytného monopriestoru...
PAT | Rodinný dom
Slovensko, 2015

Svojím situovaním na pozemku dom uzatvára priestor záhrady od ulice a tiež od severnej strany pozemku, pričom všetky obytné miestnosti sú do tohto záhradného priestoru otvorené vysokými oknami...
HRA | Typový rodinný dom
Slovensko, 2015

Koncept malého typového rodinného domu ponúka 3-izbový byt s dvoma samostatnými kúpeľňami, ako finančne nenáročnú formu bývania, vhodnú pre mladé rodiny či seniorov...
ILA | Interiér rodinného domu
Slovensko, 2014

Koncept interiéru nadväzuje na architektonický výraz samotného rodinného domu, je charakteristický materiálovou aj tvarovou striedmosťou...
NAD | Nadstavba rodinného domu
Slovensko, 2014

Moderný výraz nadstavby nadväzuje na architektonické hodnoty pôvodného domu z konca 80-tych rokov...
DAN | Dom s patiom
Dolná Streda, 2013

Základný princíp radenia jednotlivých hmôt za sebou pôsobí prvoplánovo jednoducho, ale nakoniec vytvára pomerne bohaté spektrum fasádnych kompozícií...
SLN | Interiér rodinného domu
Bratislava, 2013

Štúdia predstavuje návrh interiéru novostavby radového rodinného domu. Na prízemí sa nachádza obytný monopriestor, ktorý vizuálne prepája podlaha zo svetlého dreva...
PAN | Interiér rodinného domu
Bratislava, 2013

Farebnosť interiéru je pomerne jednoduchá, založená na kontraste dvoch hlavných materiálov. Predstavuje kombináciu orechového dreva s dominantnou textúrou a jednoduché matné povrchy v odtieni antracit...
BTT | Prestavba bytu
Trnava, 2012

Dispozícia bytu bola za účelom zlepšenia priestorových pomerov upravená jednoduchými stavebnými zásahmi. Samostatnú kuchyňu vo výklenku nahradila malá spálňa...
B2 | Interiér bytu
Bratislava, 2012

Riešenie interiéru súkromného bytu charakterizujú čisté línie a jemná hra sivých a bielych odtieňov s teplou farbou drevenej dýhy...
B1 | Interiér bytu
Bratislava, 2012

Návrh interiéru veľkorysého bytu sa snaží vytvoriť príjemné a funkčné prostredie pre mladú rodinu a zároveň esteticky kvalitný a premyslený dizajn...
RDS | Rodinný dom
Stupava, 2011

Dom v Stupave svojou orientáciou, pôdorysným tvarom a dispozičným riešením reaguje na prítomnosť lesa, na zložité svetelno-technické podmienky v lokalite a na svoju polohu v rámci obytného súboru...
ZVK | Interiér administratívnej budovy
Zvolen, 2011-2012

Návrh interiéru kancelárskych a vstupných priestorov v zrekonštruovanej administratívnej budove vytvoril funkčné a pritom reprezentatívne prostredie...
ZVAB | Rekonštrukcia administratívnej budovy
Zvolen, 2011-2012

Projekt predstavuje rekonštrukciu administratívnej budovy, ktorá leží v novovznikajúcej administratívno-obchodnej časti mesta Zvolen. 4-podlažný objekt prešiel kompletnou rekonštrukciou...
RDH | Interiér rodinného domu
Hviezdoslavov, 2012

Štúdia prezentuje návrh interiéru obytného monopriestoru a dvoch kúpeľní rodinného domu. Obytný monopriestor je centrálnym schodiskom rozdelený na dve časti...
SVAH | Víkendový dom
Šintava, 2012

Navrhovaný víkendový dom leží na okraji intravilánu obce, len 240 metrov od nábrežia rieky Váh. Objekt je rozdelený na tri funkčné a hmotové celky s tým, že každý celok je osadený na inú výškovú úroveň...
LEO | Interiér bytu
Trnava, 2012

Návrh reaguje na čistú, redukovanú, priam archetypálnu formu samotného polyfunkčného domu Leonardo a ponúka súčasný, moderný, tvarovo a materiálovo zjednotený priestor...
RDDS | Rodinný dom
Dolná Streda, 2010

Dispozičné a priestorové usporiadanie domu v Dolnej Strede ovplyvnila najmä úzka parcela a jej prevádzkové náväznosti na existujúci susedný dom...